RENCANA

 

AKIDAH SYIAH YANG BERCANGGAH DENGAN ISLAM

AKIDAH SYIAH YANG BERCANGGAH DENGAN ISLAM

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. adalah agama yang terakhir, lengkap, terjamin dan universal.  Ia mempunyai daya untuk membimbing, membina dan mengeluarkan peribadi-peribadi dan generasi contoh sampai kiamat. Ia juga mempunyai kemampuan dan kekuatan rahsia untuk mempertahankan dirinya dari segala bentuk serangan dan ancaman. Sejarah menyaksikan bahawa setiap fahaman dan fitnah yang telah cuba …

Read More
HIDAYAH

HIDAYAH

Dalam menjalani kehidupan, manusia memerlukan hidayah supaya tidak berada di jalan yang dimurkai Allah S.W.T. atau jalan yang sesat (Q.1:7). Hidayah  secara harfiah bererti petunjuk. Dalam pengertian syariat, hidayah bererti petunjuk daripada Allah S.W.T. kepada manusia agar manusia berada di jalan dikehendaki Allah S.W.T. Oleh sebab itu, doa yang terdapat dalam firman Allah S.W.T. yang …

Read More
SUNNAH MEMAKAI PAKAIAN BERWARNA PUTIH

SUNNAH MEMAKAI PAKAIAN BERWARNA PUTIH

Hadits-hadits tentang kesunnahan pakaian berwarna putih : Dari Samurah bin Jundab r.a, sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda.: :Pakailah oleh kalian dari pada pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih.Karena sesungguhnya pakaian berwarna putih itu adalah pakaian yang paling suci dan yang terbaik, dan kafanilah dengannya orang yang meninggal diantara kalian. (HR. an-Nasa’i, at-Tirmidzi, Ahmad bin Hambal, al-Baihaqi, at-Thabrani, …

Read More

 

DHU AL-QIDAH

DHU AL-QIDAH

Dhu’l-Qi’dah, Dhu’l-Qa’dah, or alternatively Zulqida (Arabic: ذو القعدة‎, also transliterated Ḏū l-Qaʿdah,  is the eleventh month in the Islamic calendar. It is one of the four sacred months in Islam during which warfare is prohibited, hence the name “Master of Truce”.

SHAWWAL -EID AL-FITR

SHAWWAL -EID AL-FITR

Shawwāl (Arabic: شوّال‎) is the tenth month of the lunar Islamic calendar. Shawwāl means to ‘lift or carry’; so named because a female camel normally would be carrying a fetus at this time of year. The first day of Shawwāl is Eid al-Fitr. Some Muslims observe six days of fasting during Shawwāl beginning the day …